Waterlooplein 2 - excuses

 

Reactie Geert Wind
op kwestie Waterlooplein 2
17-5-2005
bron: Geert Wind

De publicatie van Waterlooplein 2 heeft de afgelopen dagen tot veel reacties geleid waaronder een aantal buitengewoon kritische. Dat de media er fors mee aan de haal zijn gegaan, laat ik voor hun rekening. De reden om op deze plaats te reageren is ingegeven door het feit dat een aantal collega’s zich gekwetst voelt.

Ik wil graag benadrukken dat het boek geen sleutelroman is, de personen die erin voorkomen zijn geen persiflages van bestaande mensen. Dat geldt ook voor de twee mannelijke hoofdpersonen. Je kunt erover van mening verschillen of deze figuren seksistisch zijn of niet, ze zijn niet de alter ego’s van de twee auteurs, de opvattingen van de fictieve personages zijn ook niet de mijne. Als je mij in vergaderzaal of wandelgang tegenkomt, heb je te maken met Geert en niet met Eelco, Onno, Jaap of Henk.

Ik heb aan het schrijven van het boek, in de interactie met Martin, veel plezier beleefd en ik heb met het naar buiten brengen ervan geen andere bedoeling gehad dan het resultaat te delen met anderen in de verwachting en met de wens dat die er net zoveel plezier van zouden hebben. Daar heb ik me in vergist. De gevolgen hebben zodanige proporties aangenomen dat ik het, achteraf gezien, beter niet had kunnen doen. De negatieve effecten heb ik niet beoogd, het spijt me erg als ik collega’s heb gekwetst, ik wil me ervoor inzetten de collegiale verhoudingen in de Bestuursdienst goed te maken.

Geert Wind, adjunct directeur CO


Reactie Martin Gravelotte op kwestie Waterlooplein 2
17-5-2005
bron: Martin Gravelotte


Beste collega’s,

Er is de afgelopen dagen op een aantal plekken nogal wat beroering ontstaan over Waterlooplein 2, het boek dat ik samen met Geert Wind geschreven heb. Na de eerste reactie van de directie DWI heb ik er behoefte aan ook nog wat meer persoonlijke opmerkingen met jullie te delen. En laat ik vooraf volkomen helder zijn: ik wou dat ik het bij dat schrijven gelaten had."

Waterlooplein 2 is een roman. Het is fictie. Er komen verzonnen mensen in voor, die verzonnen denkbeelden hebben en verzonnen uitspraken doen. Het is niet echt, wat er her en der ook gesuggereerd wordt.

Er komen in Waterlooplein 2 overigens zeer veel verschillende denkbeelden en uitspraken voor, niet alleen die paar die er door de media uitgepikt zijn. En die laatste zijn al zeer beslist niet de denkbeelden van Geert Wind of van mij.

Ik heb erg wisselende reacties op het boek gekregen, van uitgesproken positief tot uitgesproken negatief. Onder meer de media waren zeer negatief en wat dat betreft moet mij van het hart dat ik mij als auteur in het geheel niet herken in het beeld dat in de media over het boek is neergezet.

Ernstiger dan de reacties in de media vind ik echter het feit dat ook een aantal medewerkers zich aan (de publicaties rondom) het boek gestoord hebben of er verontrust door zijn geraakt. Dat is uiteraard nooit mijn bedoeling geweest en ik betreur dat ook zeer. Als ik dit vooraf voorzien had, zou ik de uitgave van Waterlooplein 2 hebben tegengehouden. Ik heb op dit punt dus een inschattingsfout gemaakt.

Hoe gênant het ook is om het te moeten zeggen, ik ben geen seksist. Mensen die mij langer kennen dan vandaag, zijn even verbaasd door die suggestie als ikzelf. Het probleem is alleen dat als zo’n kwalificatie eenmaal in de lucht hangt, het niet goed mogelijk is te bewijzen dat ze niet klopt.

Waar ik dan ook op hoop, is dat de mensen die aan het twijfelen zijn gebracht mij het voordeel van de twijfel gunnen. Dat zou ook passen bij de manier waarop we binnen DWI met elkaar om willen gaan. En met diegenen, voor wie dat echt lastig ligt, wil ik graag in gesprek komen. Ik zou het heel erg vinden als dergelijke gevoelens en gedachten tussen ons in zouden blijven staan. Dat zou ook niet goed zijn voor het werk dat we samen voor de burgers van Amsterdam te doen hebben.

Martin Gravelotte, directeur DWITraumaverwerking:

Reactie Erik Gerritsen (zomaar een betrokken ambtenaar)
op kwestie Waterlooplein 2 (vervolg)

13-5-2005
Erik Gerritsen

Beste collega’s,
In aansluiting op het eerder op BDWeb verschenen bericht over de kwestie Waterlooplein 2 wil ik jullie hierbij uitnodigen voor de gisteren aangekondigde startbijeenkomst over dit onderwerp.

Datum: woensdag 18 mei
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Boekmanzaal
Frans Geraedts, adviseur bij Bureau Integriteit en bij een aantal van jullie bekend als de man van de dilemmatrainingen, zal als gespreksleider fungeren.
Met collegiale groet,
Erik Gerritsen

 

 


Terug naar GeenStijl.nl