Van: Jose van Elk
Verzonden: zaterdag 30 april 2005 10:07
Aan: -
Onderwerp: RE: KopSpijkers

Aan alle fans van 'Kopspijkers' en andere betrokkenen,

Er is veel commotie ontstaan naar aanleiding van het voornemen van Jack
de VARA te verlaten en het besluit van de VARA om de uitzendingen van
'Kopspijkers' voorlopig te stoppen. Er zijn enorm veel telefoontjes en
emails bij de VARA binnengekomen en ook het gastenboek van Kopspijkers
op internet barst bijna uit zijn voegen. Graag lichten we daarom het
besluit het programma voorlopig te stoppen toe. En reageren we op de
reacties die bij ons zijn binnengekomen.

Het besluit is genomen om puur inhoudelijke redenen. Het gaat de VARA om
de geloofwaardigheid van het programma. 'Kopspijkers' is een satirisch
programma waarin grappen worden gemaakt. Grappen om te lachen, maar ook
grappen met een betekenis. Als Jack niet alleen zelf het onderwerp van
die grappen wordt, maar daaraan zelf meewerkt en soms ook zelf
organiseert, dan verliezen die grappen hun betekenis. En het programma
verliest dan haar geloofwaardigheid. De VARA staat pal voor de
geloofwaardigheid van de programma's. En dat zal zij altijd blijven
doen. Ook als de consequentie daarvan is dat er heftige en emotionele
reacties binnenkomen, hoe vervelend we dat ook vinden.

Het programma is heel nadrukkelijk niet geschrapt omdat de VARA bang was
voor grappen over de VARA zelf. Daar was ook geen reden voor. En het is
ook niet geschrapt om Jack te straffen voor zijn voornemen de VARA te
verlaten, ook al nemen we een eventuele contractbreuk wel hoog op.
Bij het voorbereiden van het besluit heeft de VARA haar oor mede te
luisteren gelegd bij de programmadienst. Na het besluit, dat alleen de
VARA vanuit haar verantwoordelijkheid kon nemen en dat onmogelijk in
samenspraak met alle betrokkenen genomen kon worden, zijn er - vaak
telefonisch- contacten gelegd met cabaretiers die met Jack 'Kopspijkers'
mede hebben gemaakt tot wat het nu is. Het is te begrijpen dat veel
medewerkers aan het programma niet blij zijn geweest met het besluit.
Toch hoopt de VARA dat er respect ontstaat voor het feit dat de VARA
heeft gekozen de geloofwaardigheid van het programma te laten
prevaleren. De VARA heeft vandaag wederom telefonisch contact gelegd met
alle betrokken cabaretiers en schrijvers en zal de volgende week met een
aantal van hen, ook met Jack Spijkerman, verder praten over wat
gepasseerd is.

De VARA is er zich van bewust dat de kijker uiteindelijk de dupe wordt
van de situatie die is ontstaan nadat Jack te kennen heeft gegeven het
contract met de VARA, dat tot september 2007 loopt, niet te willen
uitdienen. Dat betreurt de VARA enorm. De VARA is oprecht geraakt door
de soms emotionele reacties die zijn binnen gekomen. We realiseren ons
hier dat we onvoldoende kunnen aanbieden om de boosheid weg te nemen,
omdat uitleg vaak niet voldoende blijkt. We moeten gewoon hard aan de
slag om de kijkers in de toekomst ook op de zaterdagavond weer goede en
leuke programma's aan te bieden.

Vera Keur, voorzitter
Mark Minkman, plaatsvervangend
Frans Klein, programmadirecteur

Terug naar GeenStijl.nl