Scientology dekmantel Cuproba b.v

 

Dossiernummer: 32047115 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Gooi- en Eemland


Rechtspersoon:
Rechtsvorm :Besloten vennootschap
Naam :F.J. van Diermen Holding B.V.
Statutaire zetel :Naarden
Eerste inschrijving in het
handelsregister :12-12-1989
Akte van oprichting :28-11-1989
Akte laatste statuten-
wijziging :28-08-2002
Maatschappelijk kapitaal :EUR 90.756,04
Geplaatst kapitaal :EUR 18.151,21
Gestort kapitaal :EUR 18.151,21
(Kapitaal omgezet in euro ex art. 2:178c B.W.)

Onderneming:
Handelsna(a)m(en) :F.J. van Diermen Holding B.V.
Adres :Boomgat 16, 1411LP Naarden
Telefoonnummer :035-5422255 035-6246983
Faxnummer :035-5422277
Datum vestiging :28-11-1989
Bedrijfsomschrijving :a. Het beleggen van gelden in onroerende
goederen, effecten en hypothecaire vorderingen
b. Het voeren van directie, administratie en/of
beheer over het verlenen van diensten aan
andere vennootschappen en/of ondernemingen,
meer in het bijzonder het optreden als
houdstermaatschappij van een andere
vennootschap
c. Het bemiddelen in verzekeringen en
(hypothecaire)leningen
d. Beleggen van gelden in vaartuigen en
exploiteren van vaartuigen
Werkzame personen :0

Enig aandeelhouder:

Naam :van Diermen, Frederik Jan
Geboortedatum en -plaats :30-09-1961, Soest

13-09-2004

Dossiernummer: 32047115 Blad 00002Adres :Boomgat 16, 1411LP Naarden
Enig aandeelhouder sedert :28-11-1989

Bestuurder(s):

Naam :van Diermen, Frederik Jan
Geboortedatum en -plaats :30-09-1961, Soest
Adres :Boomgat 16, 1411LP Naarden
Infunctietreding :28-11-1989
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Woerden, 13-09-2004

 


Dossiernummer: 32047113 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Flevoland


Rechtspersoon:
Rechtsvorm :Besloten vennootschap
Naam :Cuproba Intercontinental B.V.
Statutaire zetel :Naarden
Eerste inschrijving in het
handelsregister :12-12-1989
Akte van oprichting :28-11-1989
Maatschappelijk kapitaal :EUR 90.756,04
Geplaatst kapitaal :EUR 18.151,21
Gestort kapitaal :EUR 18.151,21
(Kapitaal omgezet in euro ex art. 2:178c B.W.)
Onderneming:
Handelsna(a)m(en) :Cuproba Intercontinental B.V.
Markant Handelsonderneming
F.D.L. Holland
Cuba Trading
Adres :Televisieweg 155, 1322BH Almere
Telefoonnummer :036-5468888
Faxnummer :036-5468899
Datum vestiging :28-11-1989
Bedrijfsomschrijving :Handel in- en import en export van - textiel,
electronica, huishoudelijke artikelen,
edelstenen, pleziervaartuigen, en andere
grondstoffen, gebruiksartikelen en produkten,
alsmede de detailhandel in deze artikelen en
produkten, alles in de ruimste zin genomen.
Werkzame personen :3
Bestuurder(s):

Naam :van Diermen, Frederik Jan
Geboortedatum en -plaats :30-09-1961, Soest
Adres :Boomgat 16, 1411LP Naarden
Infunctietreding :28-11-1989
Titel :Gevolmachtigd directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd
Aanvang (huidige) vertegen-


Dossiernummer: 32047113 Blad 00002

woordigingsbevoegdheid :28-11-1989

Naam :van Diermen, Mark Alexander
Geboortedatum en -plaats :24-01-1968, Amersfoort
Adres :Biesboschstraat 18 H, 1078MS Amsterdam
Infunctietreding :01-04-1995
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,
zie statuten)
Aanvang (huidige) vertegen-
woordigingsbevoegdheid :01-04-1995
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Woerden, 13-09-2004

 

Bron: Uittreksel-informatie Internet.
Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 15 lid 1 van de Handelsregisterwet 1996.

 

Dossiernummer: 32103173 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Gooi- en Eemland


____________________________________________________________________________
Onderneming:
Handelsna(a)m(en) :In Town Licht en Geluid
Rechtsvorm :Eenmanszaak
Adres :Hyacintenlaan 70, 1215BD Hilversum
Telefoonnummers :035-6246983 / 06-22834437
E-mailadres :[email protected]
Datum vestiging :01-07-2004
Bedrijfsomschrijving :Verhuur van licht en geluidapparatuur
Werkzame personen :1
----------------------------------------------------------------------------
De onderneming wordt gedreven voor rekening van:

Naam :Keijzer, Ernst Robbert
Geboortedatum en -plaats :09-05-1959, Hilversum
Adres :Hyacintenlaan 70, 1215BD Hilversum
____________________________________________________________________________
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Woerden, 13-09-2004

 

 

Terug naar het artikel