Reactie Kane op beschuldigingen


Dit is een origineel persbericht.

Den Haag, 14 februari 2005 - In reactie op de recente tendentieuze uitlatingen op internet over de samenwerking tussen Kane en Mascotte verklaren wij dat deze beschuldigingen en de daarmee gepaard gaande berichtgeving in de media, ongefundeerd en buitengewoon kwetsend is.

Kane en Mascotte werken samen om Kane-fans de exclusieve mogelijkheid te bieden, kaarten te winnen voor de ’3xBter Pre-Listening’ van ons nieuwe album. Wij bedanken alle fans die hieraan reeds meegedaan hebben en verheugen ons om de winnaars op 9 april te ontmoeten.

Er volgen geen verdere mededelingen meer.

Kane

----------------------
Noot voor de redactie:

Bij dit statement willen alle betrokken partijen het laten.

Terug naar GeenStijl.nl