Open brief aan Wilders

OPEN BRIEF AAN WILDERS

In Naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.

Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.

Er is geen agressie behalve tegen de agressors.

Het volgende:

Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt.

Dit is een open brief aan de smerige poot: Wilders.

La3anaka Allah ayyoeha algabieth,

Nadat ik laatst je laatste uitspraken in de krant heb gelezen, voelde ik een enorme drang om je de volgende brief te schrijven.

Er zullen zich een paar waarheden in deze brief openbaren over het soort rotte ziel van het soort mensen die Allah's wraak verdienen. Ik herinner jou en alle Hansen en Miepen aan jullie vernietigde gelijksoortigen met de volgende verzen van Allah, de Meest Verhevene:

Het volk van Loeth loochende de Boodschappers. (Gedenk) toen hun broeder Loeth tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet? Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. En ik vraag jullie er geen beloning voor, want mijn beloning berust alleen bij de Rabb der Werelden. Waarom benaderen jullie van de wereldbewoners de mannen? En verlaten jullie hen die jullie Rabb voor jullie als echtgenotes geschapen heeft? Jullie zijn beslist een overtredend volk!" (26:160-166)

Je moet weten Wilders, dat Allah de Boodschapper Moehammad (vzmh) heeft gestuurd met de Qor'an om jou en al jouw gelijksoortigen te waarschuwen voor de gevolgen van jullie verwerpelijke daden. Jouw voorstel om (zoals jullie dat zeggen) "radicale" Imams de vergunning of nationaliteit af te pakken (zodat ze terug kunnen worden gestuurd naar hun land van herkomst) dezelfde woorden zijn als jullie vroegere soortgenoten:

Zij zeiden: "Als jij er niet mee ophoudt, behoor jij zeker tot de verdrevenen." (26:167)

Om je nog maar eens onze haat voor jullie verwerpelijke daden te benadrukken, maken wij het vers af:

Hij zei: "Voorwaar, ik behoor tot hen die jullie daden verachten." (26:168)

De vernietiging van jouw soort en jouw eigen vernietigende einde is vervat in de volgende verzen:

Toen vernietigden Wij de anderen. En Wij deden een (vulkanische) regen op hen neerstromen, hoe slecht was de regen voor de gewaarschuwden! Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meeste van hen geloven niet. En voorwaar, jouw Rabb is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige. (26:172-175)

Deze boodschap wordt zeker niet allen door jou en jouw soort geloochend, maar ook door degenen die gegrepen zijn door wat zij zelf noemen: "keuze vrijheid". Het is werkelijk opzienbarend dat de mens en zijn reactie in het tijdsbestek van de menselijke geschiedenis niet is veranderd. Zo ook van degenen die meteen in de bres voor jullie criminelen springen en de boodschappers van de Waarheid slechts met de volgende argument weerspreken: "Als jullie het niet aanstaat, dan ga je toch gewoon terug naar waar je vandaan komt." Is dit niet hetzelfde als: "als je je niet integreert, dan rot je toch op?"

Alle Lof aan Allah die de onrechtvaardigen zal vernietigen. De onrechtvaardigen die in de menselijke geschiedenis niet zijn veranderd:

En degenen die ongelovig waren, zeiden tot hun Boodschappers: "Wij zullen jullie zeker uit ons land verdrijven (wij zullen zeker jullie vergunning, nationaliteit afpakken), of jullie moeten zeker terugkeren tot onze Millat (leefwijze) (of jullie moeten je integreren)" Toen openbaarde hun Rabb aan hen: "Wij zullen de onrechtplegers zekers vernietigen. (14:13)

Wilders; moge Allah je vernietigen!

De vlag van Tawheed zal ook op jouw zetel, met de wil van Allah, wapperen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat Allah Zijn belofte aan Zijn dienaren waar maakt. Allah, de Meest Verhevene zegt:

En Wij zullen jullie na hen in het land vestigen. Dat is voor wie Mijn plaats (macht) vreest en Mijn aanzegging vreest." (14:14)

Dit zal de realiteit worden en geen enkele maatregel zal dit tegen kunnen houden. Als deze gedachte in jouw (en ieder met jouw) woede opwekt, dan zeg ik slechts wat Allah, de Meest Verhevene, mij heeft opgedragen te zeggen:

Zegt: "Sterft in jullie woede , voorwaar, Allah kent het binnenste van de harten." (3:119)


Saifu Deen alMuwahhiedTerug naar GeenStijl.nl