Abu Ghraib aangevallen als een reactie op "Fatima's brief"

21 Dec 2004

Om 12:25pm afgelopen Zaterdag, hebben de verzetsstrijders een onaangekondigde aanval op de Abu Ghraib gevangenis in het zuiden van Baghdad gedaan. De aanval werd aangewakkert door een brief van een vrouwelijke gevangene Fatima genaamd die de moslimstrijders aanzette tot actie.

Fatima's brief, een handgeschreven document was recentelijk uit Abu Ghraib gesmokkelt. Fatima is de zus van één van de bekende verzetsstrijders in de omgeving. De VS-bezettingsmacht is zijn huis verscheidene malen binnengevallen, maar slaagde er niet in om hem te vinden, dus namen zij zijn zus mee als gevangene in een poging om hem zich te laten overgeven. www.jihadunspun.net heeft destijds bericht gedaan van dit incident, en er werd vertelt dat deze familie bekent stond om hun vroomheid en oprechtheid.

Hier volgt een vertaling van Fatima's brief zoals hij in het Arabisch is gepubliceert door Mafkarat al-Islam, en die later vertaald werd naar het Engels door Muhammad Abu Nasr van "Free Arab Voice"


Fatima’s brief:

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

Zeg: "Allah is de Enige.

Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

En niemand is Hem in enig opzicht gelijk." (Koran Soerra Al-Ikhlas(112)

Ik kies voor deze nobele Soerra uit het boek van God omdat het de grootste impact op mij en jullie alllemaal heeft, en het boezemt een bepaald soort ontzag in de harten van de gelovigen.

Mijn broeder Mujahideen op de weg van Allah! Wat kan ik tegen jullie zeggen? Ik zeg tegen jullie: onze baarmoeders zijn gevuld met de kinderen van overspel door die zonen van apen en varkens die ons hebben verkracht. Of kan ik jullie vertellen dat zij onze lichamen hebben verminkt, op ons hebben gespuugd en de kleine kopieen van de Koran die wij om onze nekken droegen hebben verscheurd? Allah is de Grootste! Kunnen jullie onze situatie niet begrijpen? Is het waar dat jullie niet weten wat ons overkomt? Wij zijn jullie zusters. God zal jullie morgen ter verantwoording (hierover) roepen.

Bij Allah, wij hebben geen één nacht doorgebracht sinds wij in de gevangenis zitten, zonder dat één van de apen en varkens op ons sprong om onze lichamen uit elkaar te scheuren met zijn oncontroleerbare lusten. En wij zijn degenen die over onze maagdelijkheid hadden gewaakt uit vrees voor Allah. Vrees Allah! Dood ons met hun! Vernietig ons tesamen met hun! Laat ons hier niet achter zodat zij hun plezier kunnen krijgen door ons te verkrachten! Het zal een daad zijn om het woord van de Almachtige God hoog te houden. Vrees Allah in ons! Laat hun tanks en vliegtuigen maar buiten staan. Kom naar ons hier in de gevangenis van Abu Ghraib.

Ik ben je zuster omwille van Allah (Fatima). Ze hebben mij op één dag meer dag negen maal verkracht. Kan je dat begrijpen? Stel je voor dat een van je zussen word verkracht. Waarom kan je je dat niet voorstellen, terwijl ik je zuster ben. Met mij zijn 13 meisjes, allemaal ongetrouwd. Allemaal zijn ze verkracht in het zicht en gehoor van iedereen.

Zij laten ons niet bidden. Zij hebben onze kleren afgepakt, en laten ons onszelf niet aankleden. Terwijl ik deze brief schrijf heeft een van de meisjes zelfmoord gepleegd. Ze was op een beestachtige wijze verkracht. Een soldaat sloeg haar op haar borst en dij nadat hij haar had verkracht. Hij heeft haar aan een ongelooflijke marteling blootgesteld. Ze sloeg haar hoofd tegen de deur van de cell totdat ze stierf, omdat ze het niet meer kon verdragen, al is zelfmoord verboden in de Islam. Maar ik excuseer dat meisje. Ik heb gehoopt dat Allah haar zal vergeven, omdat Hij de meest Barmhartige is.

Broeders, ik vraag jullie nog maals, vrees Allah! Dood ons met hun zodat we eindelijk rust kunnen krijgen. Help! Help! Help! (Wa Mu'atasima!)

Hierna hebben ongeveer 100 verzetsstrijders een zware aanval ingezet op de gevangenis, en ze dwongen de VS troepen om zich terug te trekken in hun barakken binnen in het gebouw.

Mafkarat al-Islam's correspondent in Baghdad heeft geraporteerd dat de strijders erin zijn geslaagd om een gedeelte van de muren van het gevangeniskamp te vernietigen. Ze zouden met een explosie een gat van vier meter lang in de binnenste en buitenste schutting die het kamp omringde hebben gemaakt.


Het lot van Fatima en de andere vrouwen met haar is onbekend.

Een individu reageerde gisteren op Fatima's brief op de Ansar site, en schreef:

"Sorry, zuster, wij zijn geen mannen. Alleen echte mannen kunnen gehoor geven aan jouw roep voor hulp. Mannen zijn schaars deze dagen. Nogmaals sorry zuster."

(dit is een mirror, taalfouten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van GeenStijl)

Terug naar GeenStijl.nl